TŁUMACZENIA MEDYCZNE

Tłumaczenia medyczne – dokumentacji dotyczącej leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego – wykonujemy profesjonalnie i terminowo. Oczywiście, zależnie od tego, do jakich celów będzie wykorzystywane tłumaczenie, może być wykonane w formule „zwykłej” lub „poświadczonej” (tłumaczenie przysięgłe). Jeśli masz wątpliwości, jakiego rodzaju przekład jest Ci potrzebny, skontaktuj się z nami.

JAK ZAMÓWIĆ TŁUMACZENIE?

Skorzystaj z zakładki Kontakt lub

  • Zadzwoń
  • Wyślij tekst mailem do bezpłatnej wyceny
  • Ustal formę dostarczenia gotowego tłumaczenia/odwiedź nas w biurze

Najczęściej tłumaczona dokumentacja medyczna to:

  • opisy badań diagnostycznych
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
  • informacje od lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, przepisanych lekach
  • wypisy ze szpitala
  • informacje wydawane, gdy szpital odmawia przyjęcia pacjenta: o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych dalszych zaleceniach.
  • diagnozy i wskazania do rehabilitacji
  • zwolnienia lekarskie

TŁUMACZENIA MEDYCZNE DOKUMENTACJI
DLA UBEZPIECZYCIELA

Zapewniamy tłumaczenie dokumentacji medycznej również osobom ubiegającym się o zwrot kosztów leczenia przez firmę ubezpieczeniową. Wraz z opisami świadczeń medycznych, zaleceniami do dalszego leczenia lub rehabilitacji, najczęściej tłumaczy się również rachunki/faktury za pobyt w szpitalu lub wizyty laboratoryjne.

Z JAKICH JĘZYKÓW TŁUMACZYMY DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

W zakładce JĘZYKI znajdziesz wykaz języków z jakich i na jakie wykonujemy tłumaczenia medyczne. Jeśli nie znajdziesz tam języka, w którym jest sporządzona Twoja dokumentacja, nie wahaj się i skontaktuj się z nami. Zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie w takiej sytuacji.

Call Now Button