Poufność

 

Z zasady zapewniamy wszystkim naszym Zleceniodawcom pełną poufność, zarówno w odniesieniu do treści powierzanych nam dokumentów, jak i zasad współpracy.

Nie publikujemy list naszych klientów, a na życzenie przedstawiamy referencje od Zleceniodawców, którzy wyrazili na to zgodę.

Tłumaczenia poufne

Wszystkich pracujących z nami tłumaczy obowiązuje podpisana klauzula poufności.