WYTŁUMACZYMY CI WSZYSTKO

WARTO WIEDZIEĆ

Toledańska Szkoła Tłumaczy

W Toledo, pięknym, okolonym średniowiecznymi  murami hiszpańskim mieście znajduje się najstarsza w Europie szkoła tłumaczy.
Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w V w. Europa była w kryzysie cywilizacyjnym. Znaczna część dzieł starożytnych uczonych zaginęła, nieliczne egzemplarze przechowywane były przez benedyktynów. Tymczasem kultura arabska po podbiciu Persji i północnej Afryki przeżywała ogromny rozkwit.
W odzyskanym przez chrześcijan Toledo znajdowały się obszerne zbiory ksiąg w językach arabskich i hebrajskim. Nie były to dzieła znane wówczas w Europie. Rajmund, pełniący funkcję arcybiskupa Toledo i kanclerza Królestwa Kastylii, wpadł na genialny pomysł założenia przy katedrze zespołu uczonych. Pochodzili oni z różnych krajów     
i wyznawali odmienne religie, a ich łącznikami był język hiszpański oraz wspólny cel tłumaczenia tekstów z języków arabskich i hebrajskiego na łacinę.
W ten sposób dzieła Arystotelesa, Platona, Archimedesa, a także arabskie traktaty z medycyny, algebry i astronomii zaczęły zdobywać rozgłos na całym kontynencie.
Zespół mędrców pracujących nad tymi traktatami został nazwany Toledańską Szkołą Tłumaczy.


Suptuaginta

( z łac. siedemdziesiąt) to pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z języka hebrajskiego i aramejskiego na grekę. Przekład ten powstał między 208 a 130 r.p.n.e. w Aleksandrii.
Według tzw. Listu Arysteasza na zaproszenie władcy Egiptu, do Aleksandrii miało przybyć siedemdziesięciu dwóch żydowskich uczonych – po sześciu z każdego z dwunastu plemion Izraela. Mieli oni pracować osobno nad tłumaczeniem Tory, a później porównywać efekty pracy i zadecydować o tym, jak powinna brzmieć ostateczna wersja tekstu. Kiedy po siedemdziesięciu dniach doszło do porównania fragmentów, okazało się, że poszczególne fragmenty zostały przełożone identycznie. Uznano to za znak od Boga, a zachwycony dziełem Król nabrał wielkiego uznania dla Biblii.
W 533 roku n.e. cesarz Justynian zezwolił na publiczne czytanie na terenie Imperium Rzymskiego świętych ksiąg żydowskich w dowolnym języku. Stwierdził także, że tam gdzie jest używany język grecki, powinno korzystać się z tekstu siedemdziesięciu tłumaczy, gdyż jego zdaniem był to najdokładniejszy przekład. W ten sposób tłumaczenie Septuaginty zostało dopuszczone do publicznego użytku.